071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een belangrijke partner voor onze school waar het gaat om de ervaringsdeskundigheid over uw/hun kind. Daarnaast zijn ouders ook onmisbaar op andere vlakken om een school goed te laten draaien. We vragen regelmatig hulp bij o.a. feesten en vieringen, speldagen, excursies, theaterbezoek, schoolreisjes, uitleen van bibliotheekboeken en de jaarlijkse schoonmaak.

Medezeggenschapsraad

Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin team en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Deze raad geeft in gesprek met de schoolleiding advies over zaken die in de school spelen. De leden van de MR onderhouden hierover contacten met de ouders, de leerkrachten en de directie.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Leidse Houtschool vindt u in ons MR-reglement. Vragen en opmerkingen voor de MR kunt u mailen naar mr@leidsehoutschool.nl.

In de Medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de ouders:
Annelies (voorzitter) & Ratna

Namens het team:
Rineke & Frits

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) speelt een belangrijke ondersteunende rol. Zij houdt zich actief bezig met het organiseren van activiteiten in en om de school. Kijk voor meer informatie over de Ouderraad, ouderbijdrage e.d. in onze schoolgids 2020/2021 op pagina 14.

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind.

Op www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen vindt u een overzicht van vergoedingen voor u en uw kind. U vindt hier de regelingen van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ook via Stichting Leergeld kunt u vergoedingen aanvragen voor uw kind. Kijk op www.leergeld.nl/leiden.

Vergoedingen rijksoverheid

Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This