071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn een belangrijke partner voor onze school waar het gaat om de ervaringsdeskundigheid over uw/hun kind. Daarnaast zijn ouders ook onmisbaar op andere vlakken om een school goed te laten draaien. We vragen regelmatig hulp bij o.a. feesten en vieringen, speldagen, excursies, theaterbezoek, schoolreisjes, uitleen van bibliotheekboeken en de jaarlijkse schoonmaak.

Medezeggenschapsraad

Overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin team en ouders vertegenwoordigd zijn. Deze raad geeft in gesprek met de schoolleiding advies over zaken die in de school spelen. De leden van de MR onderhouden hierover contacten met de ouders, de leerkrachten en de directie.

Vanuit de Medezeggenschapsraad hebben leden zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar vindt overleg plaats met de leden van de raden van andere scholen van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden), wat uitmondt in advies aan het College van Bestuur (CvB) van SCOL.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van De Leidse Houtschool vindt u in ons MR-reglement.

In de Medezeggenschapsraad hebben zitting:

Namens de ouders:
Richard (voorzitter)
Anneloes

Namens het team:
Juf Froukje (afgevaardigde in GMR)
Juf Hetty

Ouderraad

De Ouderraad (OR) speelt een belangrijke ondersteunende rol. Zij houdt zich actief bezig met het organiseren van activiteiten in en om de school. Kijk voor meer informatie over de Ouderraad, ouderbijdrage e.d. in onze schoolgids 2019/2020 op pagina 13.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This