071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ons team

Ons team

Op onze school werken groepsleerkrachten, zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderwijs van hun eigen groep.

Daarnaast zijn er leerkrachten met een speciale functie:

Juf Ineke, de intern begeleider, (IB-er) coördineert vier dagen per week o.a. de leerling zorg.

Juf Hetty, is drie dagen per wek de coördinator Sociaal-emotionele ontwikkeling als gedragsspecialist.

Juf Joyce, is directeur in opleiding en geeft vijf dagen per week leiding aan het organisatorische en onderwijskundig beleid in alle klassen.

Juf Marloes, de coördinator International Primary Curriculum, begeleidt een dag per week alle vakgebieden en de implementatie van het IPC.

De conciërge, meester Bram, verricht alle dagen van de week onder schooltijd allerlei hand- en spandiensten ten behoeve van de school.

De school heeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Meester Ardi geeft gym op dinsdag en donderdag.

Juf Conny werkt op maandag en woensdag als administratief medewerkster.

Samen met juf Ineke is juf Conny ook vakleerkracht muziek en drama, wekelijks in alle groepen.

De directeur, meester Tom, is er drie dagen per week en verbindt alle geledingen en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het organisatorische, onderwijskundige en financiële beleid.

De school hanteert een functiebouwhuis waarin de extra taken van de leerkrachten staan beschreven.

Een interne contactpersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten. De interne contactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en kan u in contact brengen et de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon op de school is juf Marlou. Zij zal enkel advies geven voor vervolgstappen en kiest geen partij. Als de klacht niet intern opgelost kan worden zal de contactpersoon doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de stichting.

De leerlingen zijn verdeeld in een leerstofjaarklassensysteem bij taal en rekenen en in een milepost systeem (twee aan een gesloten leerjaren) bij de overige vakken.

milepost

groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Early Years

1,2a

Juf Marlies

Juf Marlies

Juf Marlies

Juf Marlou

Juf Marlou

1,2b

Juf Roos

Juf Roos

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

1,2c

Juf Nelina

Juf Nelina

Juf Nelina

Juf Nelina

Juf Nelina

Vanaf februari openen we een vierde kleutergroep voor de instroom van 4-jarigen.

Milepost 1

3a

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

Juf Inge

3b

Juf Anita

Juf Anita

Juf Rineke

Juf Rineke

Juf Rineke

4

Juf Eline

Juf Eline

Juf Eline

Juf Eline

Juf Eline

Milepost 2

5

Meester Michiel

Meester Michiel

Meester Michiel

Meester Michiel

Meester Michiel

6a

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Marloes

Juf Froukje

Juf Froukje

6b

Juf Elisa

Juf Elisa

Juf Elisa

Juf Elisa

Juf Elisa

Milepost 3

7

Meester Frits

Meester Frits

Meester Frits

Meester Frits

Meester Frits

8

Juf Karin

Juf Sandra

Juf Sandra

Juf Sandra

Juf Karin

* Juf Karin en juf Sandra hebben overlappende dagen op maandag en dinsdag. Die dagen gebruiken zij niet alleen als leerkrachten van groep 8, maar ook om groep 7 te ondersteunen, zodat de milepost twee dagen heeft met drie leerkrachten.

 * We huren de hulp in van juf Carola en juf Christine en (nog op zoek) als mogelijk een vakleerkracht Engels.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This