071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Identiteit

Identiteit

De Leidse Houtschool is al bijna een eeuw een begrip in Leiden en omgeving. In 1932 kostte de bouw van onze prachtige school net geen 70 duizend gulden. De bouw werd in 11 termijnen betaald, zoals blijkt uit de geboortedocumenten van de LeidSCHe Houtschool. In september 1932 werd de school geopend. Aan de rand van de – net geopende – Leidse Hout in een weiland tussen Leiden en Oegstgeest. De school is gesticht door het bestuur der vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met den bybel gevestigd te Oegstgeest. Van origine is het een Protestants Christelijke lagere school voor jongens, maar inmiddels zijn we al vele decennia open voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, ongeacht geslacht nationaliteit of religie.

De Leidse Houtschool is in 1932 opgericht als protestants-christelijke basisschool. Onze school is een buurtschool in de stad: kleinschalig en persoonlijk. Steeds meer leerlingen hebben een internationale achtergrond. Wij vinden diversiteit een verrijking voor ons onderwijs. 

Leerlingen van alle religies en overtuigingen zijn welkom op onze school. Wij verwachten dat eenieder zich conformeert aan de waarden en normen die de school vanuit de christelijke traditie belangrijk vindt, en dat iedereen meedoet aan alle schoolactiviteiten en lessen.

Naast de kernwaarden van SCOL, vertrouwen en verantwoordelijkheid, verwondering en solidariteit vinden wij belangrijke waarden in identiteitsvorming: authenticiteit, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Al deze waarden samen vormen de basis voor ons onderwijs en de omgang met elkaar.

Dat betekent voor onze school dat:

 • Je mag ontdekken wie je bent, wat jouw mening is en hoe je in de samenleving staat.
 • Wij iedereen de ruimte en het vertrouwen geven om eigen keuzes te maken, een eigen voorkeur te hebben en een mening te vormen, en eigen verantwoordelijkheid leren nemen.
 • Wij op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan en eenieder in zijn/haar waarde laten met zijn/haar achtergrond.
 • Wij om ons heen kijken naar hoe het gaat met de ander. We hebben aandacht voor de mensen om ons heen en in het bijzonder voor degenen die ons nodig hebben.
 • Wij een veilige schoolomgeving bieden en elke vorm van discriminatie of pestgedrag afwijzen en proberen te voorkomen.
 • Wij openstaan voor en interesse hebben in wat zich in andere culturen, landen afspeelt.
 • Wij de kennismaking en ontmoeting met andere religies stimuleren. We leren over verbinding met elkaar en de wereld om ons heen.
 • Wij respectvol omgaan met alle mensen op school: we gebruiken respectvolle taal.
 • Wij gaan respectvol om met de natuur, de schoolomgeving, ons schoolgebouw, en de materialen, en wij voelen ons hier verantwoordelijk voor.
 • Dit alles zie je terug in ons handelen.

Op de Leidse Houtschool vertellen wij bronverhalen, voornamelijk uit de Bijbel.  Wij plaatsen deze verhalen in de hedendaagse context en nodigen uit tot nadenken, gesprek, bewustwording en meningsvorming. Op deze manier leren de leerlingen wat ze belangrijk vinden en hoe anderen denken. Dit helpt ze te ontdekken wie ze zijn, wie ze willen zijn en hoe ze zich verhouden tot de samenleving.

Christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen worden om het jaar in de kerk gevierd. Wij vinden samen vieren belangrijk omdat dit bijdraagt aan de onderlinge verbinding.

Tijdens IPC-lessen praten we over wereldzaken zoals democratie, vrijheid, gelijkheid, mensenrechten, etc. Gesprekken in de klassen over levensbeschouwelijke onderwerpen hebben reeds een plek in ons onderwijs. Het is onze ambitie om levensbeschouwelijk wereldburgerschap verder zichtbaar te maken en uit te werken in een doorgaande lijn binnen de school.

 

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

 • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.