071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Missie en visie

Missie en visie

Het is ons doel om leerlingen zowel op cognitief als sociaal gebied dusdanig te stimuleren en uit te dagen dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze doorstromen naar een voor hen passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken lezen, taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van de persoonlijkheid en het omgaan met anderen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze visie op leren is dat kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De Leidse Houtschool biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven, de leraren geven instructies op verschillende niveaus. Het lesgeven is de kern van ons werk. Van belang hierbij is oog hebben voor het individu, een open houding en wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Kijk voor meer informatie over onze visie en missie op bladzijde 6 en 7 in onze Schoolgids 2018/2019.

Pin It on Pinterest

Share This