071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Identiteit

Identiteit

De Leidse Houtschool heeft een open, christelijk karakter en is toegankelijk voor kinderen die vanuit verschillende geloofsovertuigingen of levensvisies opgevoed worden. Dit betekent dat…

  • …we ieder kind in zijn of haar waarde laten;
  • …we een veilig klimaat bieden voor de kinderen en elke vorm van discriminatie of pestgedrag afwijzen en proberen te voorkomen;
  • …we elkaar leren dat ieder mens gelijkwaardig is;
  • …we de kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en elkaars welzijn;
  • …we de kinderen normen en waarden bijbrengen die gebaseerd zijn op wat we daarover in de Bijbel lezen;
  • …we de kinderen een gevoel van veiligheid willen geven.

Pin It on Pinterest

Share This