071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Leerplicht

Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is geworden, kan hij/zij naar school. Op deze leeftijd zijn ze nog niet leerplichtig. Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand, waarin het kind vijf jaar is geworden.

Contactpersoon en Vertrouwenspersoon

De contactpersoon is een medewerker van onze school. Zij is er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersoon is: Marlou van der Veer. Bereikbaar via: m.vanderveer@leidsehoutschool.nl

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL: regelingen en protocollen – SCOL Leiden

Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
Voor de klachtenregeling willen wij u graag verwijzen naar: https://www.scoleiden.nl/onze-organisatie/regelingen-en-protocollen/

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Wij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders en van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

 

Veiligheid

Sociale veiligheid en veiligheid in het algemeen zijn voor kinderen en leerkrachten belangrijk. Daarom is iedere school verplicht een aantal protocollen op te stellen en een beleid vorm te geven.

– U treft het Schoolveiligheidsplan van de Leidse Houtschool hier aan.

– U treft ons Protocol Sociale Veiligheid (Anti-pestprotocol) hier aan.

– U treft ons Omgangs- en gedragsprotocol hier aan.

– U treft ons Protocol grensoverschrijdend gedrag hier aan.

– U treft ons Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen hier aan.

– Het is voor scholen verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode treft u hier aan.

 

Schoolondersteuningsprofiel

In ons ondersteuningsprofiel leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op de Leidse Houtschool organiseren.

De Leidse Houtschool is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In dit plan leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen én buiten de school) hierbij hebben. Het School ondersteuningsplan treft u hier aan.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.