071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Ons onderwijs

Ons onderwijs

In onze Schoolgids 2018/2019 (vanaf pagina 8) gaan wij uitgebreid in op ons onderwijs op de Leidse Houtschool. Op deze webpagina hebben we een aantal belangrijke onderdelen toegelicht. Daarnaast is IPC (International Primary Curriculum) de basis in ons onderwijs.

Digitaal leren

Wij beschikken voor alle groepen over Chromebooks (laptops). Deze worden gebruikt als ondersteuning bij het onderwijs. In de groepen 3 t/m 6 wordt tevens gebruik gemaakt van tablets voor het programma Snappet (oefenen met o.a. taal en rekenen).

Kanjertraining

Vanaf groep 1 is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. In alle groepen worden lessen gegeven volgens de methode ‘Kanjertraining‘. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

SCHOOL op SEEF

Voor het verkeersonderwijs werken wij volgens de uitgangspunten van SCHOOL op SEEF. In het voorjaar van 2018 hebben we het Verkeersveiligheidslabel ontvangen. Het verkeersonderwijs houdt in dat er jaarlijks in alle groepen zowel theoretische als praktische verkeerslessen worden gegeven. Daarnaast is er aandacht voor een veilige schoolomgeving. Iedere groep krijgt minimaal drie praktische verkeerslessen per jaar waarvoor meestal de eigen fiets nodig is. De leerlingen van groep 8 nemen in april/mei deel aan het landelijk verkeersexamen, bestaande uit een schriftelijk en praktisch gedeelte.

Engels

Dit schooljaar (2018/2019) wordt gestart met Engelse lessen voor groep 1 t/m 8. De leerkrachten worden bij de invoering van Engels geschoold door de organisatie EarlyBird. 

Pin It on Pinterest

Share This