071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Aanmelden

Aanmelden

Aanname en plaatsingsbeleid

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, kunt u zich via de mail aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over onze school en geven onze bovenbouwleerlingen u een rondleiding door ons mooie gebouw. De informatiebijeenkomsten worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. De data van de informatiebijeenkomsten vindt u
op deze website onder het kopje “Kom kennismaken“, aanmelden is mogelijk via info@leidsehoutschool.nl.

Vanaf 2018 is er beleid geformuleerd door de gemeente Leiden en alle schoolbesturen n.a.v. de invoering van een nieuwe wet. Concreet betekent deze wijziging dat een aanmelding van een leerling pas in behandeling wordt genomen als het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. U kunt een vooraanmelding doen, waarbij u aangeeft interesse te hebben in een plaats voor uw kind. De vooraanmelding mag op elk moment gebeuren en daar zit geen leeftijdsgrens aan. U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier, dat u hieronder kunt downloaden, invullen en naar ons toe te sturen. Wij nemen de aanmelding in behandeling wanneer uw kind 3 jaar wordt. Uitgezonderd zijn de broertjes en zusjes van leerlingen, die reeds leerling van onze school zijn. Deze leerlingen kunnen meteen na de geboorte worden aangemeld. Het aanmeldingsformulier ontvangt u tijdens de informatiebijeenkomst of u kunt het formulier hier downloaden. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u verzenden naar info@leidsehoutschool.nl.

De toestroom van nieuwe kleuters is op dit moment meer dan de school kan verwerken i.v.m. de beschikbare ruimte waardoor er sprake kan zijn van een wachtlijst. Om een gelijke verdeling van leerlingen te krijgen op leeftijd, plaatsen we iedere maand 2 leerlingen.

We hanteren daarbij de volgende criteria:

  • Leerlingen worden (indien plaatsbaar) op volgorde van aanmelding geplaatst.
  • Broertjes en zusjes hebben voorrang op nieuwe gezinnen mits u voor de 3e verjaardag het aanmeldingsformulier toestuurt.
  • Leerlingen uit ons voedingsgebied gaan voor leerlingen uit andere wijken van de stad of omliggende gemeenten. (zie uitleg voedingsgebied).

In juni en december plaatsen we 3 leerlingen extra door middel van loting (nadat de bovenstaande criteria zijn toegepast). Uit de aanmeldingen die in het half jaar ervoor niet geplaatst konden worden, wordt geloot. Bij tussentijdse afmeldingen verloten wij deze extra vrijgekomen plekken bij de eerstvolgende loting. We plaatsen maximaal 30 leerlingen in één jaargroep (12x 2 maandelijkse plaatsingen en 2×3 plaatsingen na loting).

Uitleg voedingsgebied
Om zeker ook een school voor de leerlingen van de wijk te blijven is dit selectiecriterium toegevoegd.

Tot het voedingsgebied van de Leidse Houtschool behoren:
Postcodes 2333, 2334 en de postcodes 2312, 2316 voor zover het betreft de wijk Stationskwartier (wij houden de genoemde straatnamen aan zoals vermeld op deze link (https://kadastralekaart.com/buurten/stationskwartier-BU05460200). 

Inschrijving
U ontvangt een bericht over toelating en inschrijving binnen 6 weken na de aanmelding. De aanmelding is pas definitief als u vanuit school een bericht van toelating heeft ontvangen en die vervolgens door u wordt bevestigd. Als uw kind daadwerkelijk is toegelaten, krijgt u uiterlijk 6 weken voor de 4e verjaardag van uw kind een uitnodiging toegestuurd voor het intakegesprek met de leerkracht. Uw kind is ook bij dit
gesprek aanwezig.

Werkwijze aanmelding tussentijdse nieuwe leerlingen vanaf 5 jaar
• Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen (ook in het meerjarenperspectief). Uitzondering op deze groepsgrootte maken wij alleen voor leerlingen die doubleren of versnellen.
• Vanaf groep 2 nemen we geen leerlingen meer aan wanneer er reeds 28 leerlingen in de groep geplaatst zijn.

In kaart brengen ondersteuningsbehoefte en schoolondersteuningsprofiel
• Na aanmelding beoordeelt de school of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De school kan hierbij gebruik maken van:
-informatie van ouders over de eventuele beperkingen die het kind heeft in zijn deelname aan het onderwijs;
-het onderwijskundig rapport van de school waar de leerling ingeschreven staat;
-aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de basisschool, om vast te stellen welke specifieke zorg- en ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte onderzocht heeft , maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders
geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten de aanmelding niet te willen behandelen.
• Betreffende aanmelding van een leerling, die het Nederlands niet als eerste taal voert of een leerling met de Nederlandse nationaliteit die onderwijs in het buitenland gevolgd heeft en terugkeert naar (onderwijs in) Nederland: vanaf groep 4 test onze school zelfstandig het niveau
van de leerling met als doel de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen.
• Als de onderwijsbehoefte van de leerling voldoende is vastgesteld, onderzoekt de school aan de hand van haar ondersteuningsprofiel of zij- door middel van doeltreffende aanpassingen de benodigde ondersteuning kan bieden. De school betrekt bij dit onderzoek ook de
mogelijkheden vanuit het samenwerkingsverband.

Na toelating en plaatsing
Er wordt een kennismakingsgesprek met de leerling en de ouders gepland mits toelating en plaatsing binnen de gewenste groep, met het oog op de maximale groepsgrootte en de ondersteuning die de leerling nodig heeft, mogelijk is.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.