071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs Ondersteuning

Ondersteuning

Visie op ondersteuning 

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Pas als zij zich veilig voelen, kunnen ze zich volledig ontplooien. Dit betekent dat wij rekening houden met de verschillen in talenten en aard van de kinderen.

We hebben een organisatiestructuur waarin we aan die verschillen tussen kinderen tegemoetkomen (procesgericht). We streven naar een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen. Daarnaast leren we hen zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces te nemen.

In de leerlingenzorg staat de volgende vraag centraal: welke behoeften heeft dit kind om zich optimaal en naar vermogen te kunnen ontwikkelen? Onze aandacht gaat vooral uit naar preventieve zorg. Dat is de begeleiding die wordt geboden om uitval te voorkomen, anders dan curatieve zorg, waarbij vooral achteraf begeleiding geboden wordt. Preventieve zorg vereist dat in een vroeg stadium wordt geobserveerd, gesignaleerd en geanalyseerd en er op een passende wijze wordt gehandeld en wordt geëvalueerd wat het effect van dat handelen was (handelingsgericht werken).

Wij treffen voorzieningen voor leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun leer-en ontwikkelingsproces. Met deze voorzieningen zorgen wij dat elke leerling van de school een doorgaande ontwikkeling doorloopt die recht doet aan die leerling. Ook willen wij met onze zorg en begeleiding bereiken dat zoveel mogelijk kinderen zich binnen onze reguliere school optimaal kunnen ontwikkelen en sluiten in dit opzicht aan bij de visie van het samenwerkingsverband: alle kinderen hebben het recht zo ononderbroken mogelijk te leren en te ontwikkelen binnen een voor hen passende school of setting (regulier waar het kan, speciaal als het moet). Op het moment dat het reguliere aanbod binnen de groep niet (meer) toereikend/passend is, kunnen wij op verschillende manieren een beroep doen op en gebruik maken van de interne voorzieningen of die van het samenwerkingsverband en andere organisaties, zodat er passende ondersteuning/begeleiding geboden kan worden.

Voor meer informatie over de basis- en extra ondersteuning verwijzen wij u naar ons School Ondersteunings Profiel. Klik hier voor het document.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.