071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs Basisvakken

Basisvakken

Op de Leidse Houtschool werken we met de kinderen aan de basisvakken (taal/lezen/ rekenen/spelling/schrijven). Wij verwerken de basisvakken vanaf schooljaar 2023-2024 in weektaken. Deze werkvorm komt voort uit de procesgerichte aanpak. Bij deze aanpak werken we aan de zelfsturing van leerlingen en staan welbevinden en betrokkenheid centraal. Deze werkvorm is de eerste stap die wij zetten om te bewegen naar meer procesgericht onderwijs. We vinden het belangrijk dat in iedere groep voldoende tijd wordt besteed aan de basisvakken. Hierover zijn afspraken gemaakt binnen het team. Per jaar bekijken we wat een groep nodig heeft aan tijd voor een bepaald vakgebied.

Wij werken met de volgende aanpakken en methoden:

Lezen: Veilig Leren Lezen groep 3; Aanpak LIST groep 1 t/m 8; Nieuwsbegrip vanaf 2e half jaar groep 4

Rekenen: Alles Telt Q vanaf groep 3; Bareka groep 3 en 4 structureel en incidenteel in groep 5 t/m groep 8

Taal: Staal groep 4 t/m groep 8

Spelling: Staal vanaf 2e half jaar groep 3 t/m groep 8

Schrijven: Schrijfdans groep 2; Pennenstreken groep 3 t/m groep 6

We gebruiken onze methoden als middel om de (tussen- en eind)doelen te behalen. De leerkrachten kijken altijd met een kritische blik naar het aanbod vanuit de methode en hebben de vrijheid om hiervan af te wijken. Vanaf schooljaar ’23-’24 worden methodelessen steeds vaker vervangen door betekenisvolle lessen door leerkrachten zelf ontworpen.

 

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.