071-5190808
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs

Ons onderwijs

Wij zijn een Nederlandse basisschool met twee curricula: we werken met het Nederlandse curriculum voor de basisvakken en werken met het internationale curriculum voor de IPC vakken. Dat maakt ons onderwijs steengoed!

Ons onderwijs biedt een stevige basis en ruimte voor onderzoekend leren én persoonlijke ontwikkeling!

 

Opening van de dag

In de groepen 1/2 gaat de dag van start in de kring. Andere groepen starten met lezen. In alle groepen is een ochtendroutine. De leerkracht opent de dag. Daarna beginnen de lessen.

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 worden basisvaardigheden, aan de hand van IPC-units (thema’s), dagelijks middels verschillende activiteiten aangeboden. Het spel van de kinderen is uitgangspunt om tot ontwikkeling te komen. De leerkracht observeert en kiest daarna welke rol nodig is om de ontwikkeling van de kinderen te sturen en te volgen. De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde:

 • Sociale ontwikkeling;
 • Emotionele ontwikkeling; 
 • Taal-spraakontwikkeling;
 • Motorische ontwikkeling; 
 • Spelontwikkeling;
 • Expressieve ontwikkeling; 
 • Motivatie, werkhouding en concentratie;
 • Visuele en auditieve ontwikkeling; 
 • Oriëntatie in ruimte en tijd;
 • Ontluikende geletterd- en gecijferdheid. 

De kinderen krijgen les in zogenaamde heterogene groepen waarin kinderen zitten uit het eerste en het tweede leerjaar. Kinderen leren zo van en met elkaar. Bij elke IPC-unit wordt aan leerdoelen gewerkt binnen de ontwikkelingsgebieden hierboven.

In groep 1 wordt vooral veel aandacht besteed aan de sociale omgang met elkaar. Daarnaast zijn de ontwikkeling van de motoriek en taalontwikkeling en zelfstandigheid belangrijke aspecten van ons onderwijs aan het jonge kind. De ontwikkeling van de creatieve expressie wordt gestimuleerd en spelenderwijs leren de kinderen de wereld om zich heen te ontdekken. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze vaker een opdracht. Dit kan een individuele opdracht zijn, maar kinderen kunnen ook een groepsopdracht krijgen. Omgaan met ontwikkelingsmateriaal krijgt ruimschoots de aandacht. We observeren de kinderen tijdens hun spel en krijgen zicht op hun werkhouding, motivatie en concentratie. Tijdens de gym- en spellessen in het speellokaal worden de grote en kleine motoriek gestimuleerd. Allerlei bewegingsvormen worden afwisselend aangeboden. Kinderen worden uitgedaagd om hun mogelijkheden te verkennen en uit te breiden. Als kinderen eraan toe zijn, bieden we gerichte activiteiten aan die voorbereiden op het latere leren lezen, schrijven en rekenen. Met behulp van een ontwikkelings-volgmodel (Inzichtelijk) brengen we de ontwikkeling van ieder kind in kaart.

Basisvaardigheden vanaf groep 3

Vanaf groep 3 wordt er iedere ochtend klassikaal lesgegeven op drie instructieniveaus in de vakken lezen, taal, schrijven en rekenen.

We gebruiken hiervoor de volgende methodes:

 • Lezen:                                                        Veilig Leren Lezen; Lekker Lezen; Nieuwbegrip
 • Schrijven:                                                 Pennenstreken
 • Rekenen:                                                  Alles telt Q
 • Nederlandse Taal:                                Staal

Overige vak- en ontwikkelingsgebieden

Er wordt vanaf groep 3 ook aandacht besteed aan de vak- en ontwikkelingsgebieden gymnastiek, verkeer en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor worden methodes gebruikt die hieronder worden toegelicht. De vakken zoals muziek, tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming, techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn verwerkt inde IPC-units. 

Gymnastiek

In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks aandacht besteed aan beweging. Dit wordt gedaan tijdens het dagelijks buitenspelen en in het speellokaal. In groep 3 t/m 8 wordt het bewegingsonderwijs twee keer per week verzorgd door een vakleerkracht.

Engels

Er wordt vanaf groep 1 Engels onderwezen aan alle groepen op school. Het aanbod is thematisch en de materialen van  ‘Spelen met Engels’ worden hiervoor ingezet. De thematische lessen zijn gericht op spelend, communicatief en coöperatief leren. De Engelse thema’s worden waar mogelijk i.c.m. Engels aangeboden.

Verkeer

Op school wordt gebruik gemaakt van de lesmaterialen van Veilig Verkeer Nederland. Wij geven alleen theoretische lessen. De leerlingen van groep 8 nemen in april/mei deel aan het landelijk verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijk en praktisch gedeelte.

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Vanaf groep 1 is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. In alle groepen worden lessen gegeven volgens de methode: Kanjertraining. De gedragsspecialist coördineert alle activiteiten op dit gebied.

ICT

Op de Leidse Houtschool kunnen wij voor alle groepen beschikken over Chromebooks. Deze worden gebruikt als ondersteuning bij het onderwijs. De kleutergroepen maken gebruik van ‘mega’-tablets waar meerdere leerlingen tegelijk aan kunnen werken.

Het schoolplan

Onze school heeft voor de jaren 2018/2023 de volgende (grote) verbeterthema’s vastgesteld:

1) De Leidse Houtschool implementeert het International Primary Curriculum op ontwikkelingsniveau.

2) De (interne) begeleiding van de Leidse Houtschool ontwikkelt zich van curatieve ondersteuning naar preventieve facilitering.

3) De Leidse Houtschool heeft een Nederlandse taalstroom van 8 jaargroepen en onderzoekt de mogelijkheden om daarnaast een Engelstalige taalstroom* op te zetten, waarbij het IPC gebruikt wordt als brug om de beide stromen te verbinden.

*Maart 2021: Er zal geen Engelse taalstroom opgezet worden naast de Nederlandse stroom. De Leidse Houtschool blijft een Nederlandse basisschool die Engels (als vak) aanbiedt van groep 1 t/m 8. Daarnaast is de school wél internationaal georiënteerd en werken we naast het Nederlandse curriculum met een internationaal curriculum. Alle kinderen zijn welkom in onze Nederlandse taalstroom!

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

 • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.