071-5190808
Wij zijn een SCOL school

21e-eeuwse vaardigheden

De term 21e-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende, vaak onbekende toekomst. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling  (SLO) definieert 21e-eeuwse vaardigheden als volgt: ‘generieke...

Nieuwe directeur Leidse Houtschool

Per 1 januari 2019 is de heer Navis benoemd als nieuwe directeur van De Leidse Houtschool. Daarmee volgt hij mevrouw Drenth op die sinds november 2017 als interim directeur leiding heeft gegeven aan de school. De heer Navis heeft veel ervaring in het onderwijs, zowel...

Pin It on Pinterest